منطقه 13
...

معرفی برنامه ها

نام برنامه تاریخ برگزاری ساعت برگزاری مکان/عنوان برنامه موضوع دانلود فراخوان نمایش جزییات
نام های ماندگار چهارشنبه, 25 آبان 16:00 فرهنگسرای دستگرد هنری اجتماعی ایثار و شهادت - شرح برنامه
من از نسل فهمیده ام چهارشنبه, 25 آبان - کتابخانه نوجوان عبادت هنری ایثار و شهادت - شرح برنامه
مسابقه نقاشی ، روز اصفهان چهارشنبه, 25 آبان 08:00 فرهنگسرای وحید هنری ایثار و شهادت - شرح برنامه
هم قدم با رفیق جمعه, 27 آبان 07:00 کوه قائمیه ورزشی خانوادگی ایثار و شهادت - شرح برنامه
گردشگری میثاق با شهدا سه شنبه, 24 آبان تا چهارشنبه, 25 آبان - میدان نقش جهان و خیابان 25 آبان خانوادگی ایثار و شهادت گردشگری - شرح برنامه